Uvodna stran>Urnik posvetovanja  
Nagovor
Novice
Program posvetovanja
Posnetki predavanj
Galerija
Nagrajeni avtorji
Teme posvetovanja
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Obveščajte me
Kontakti
Pogled nazaj:
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

VZPOREDNA PREDAVANJA – BLOK 4


Četrtek, 12.4.2007 14:30 – 16:00

Metodologije in pristopi k razvoju in obvladovanju informatike

Lokacija: Evropa D
Vodi: Andja Komšo

 • mag. Godnov Uroš, mag. Dular Tomaž: Meta baza podatkov in kakovost podatkov
 • dr. Jereb Borut: Sistemi za detekcijo vdorov po standardu ISO-IEC 18043-2006
 • Hölbl Marko, Welzer Družovec Tatjana: Primerjava overitvenih konceptov
 • Lahajnar Sebastian: Načrtovanje spletnih programskih rešitev
 • Laura Gregor, Knafeljc Blaž, Kožman Mitja: Dejavniki tveganja razvoja informacijskih rešitev

Informacijska družba

Sklop IKT v šoli – 2. del

Lokacija: Evropa C
Vodi: mag. Andreja Ivartnik Kanduč

 • mag. Geder Mateja, Škof Bogdan, mag. Mlakar Oton: Virtualna komunikacija – nova dimenzija sodelovanja s ciljnimi skupinami v izobraževanju
 • mag. Sulčič Viktorija, dr. Lesjak Dušan: Kombinirano e-izobraževanje in učinkovitost študija
 • Lapuh Bele Julija, Rozman David: S spletnim učenjem do 289 ECDL certifikatov
 • Dolenc Branko, Upravljanje znanja kot znanstvena disciplina
 • Dobrila Peter Tomaž, Indihar Uroš: MEDIARC – Odprtokodni večuporabniški centralni sistem za arhiviranje: spletna aplikacija za elektronsko upravljanje z dokumenti in drugimi datotekami

Informacijske rešitve

Lokacija: Evropa A
Vodi: Katjuša Skukan

 • dr. Vavpotič Simon: E-Arhivar - Sodobni elektronski arhivski sistem
 • Marčun Tomaž: On-line zdravstveno zavarovanje
 • Majcen Samuel: Kako narediti svoj GIS
 • Morovič Barbara, Zupanc Irena, Karadža Zenit: Zdravstveni statistični portal Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije

Informatika v javni upravi

Sklop 2: Informatika na področju zdravstva in okolja
Vodi: dr. Rok Rupnik

 • Bolka Anka: Kartica zdravstvenega zavarovanja – postopno v novo razvojno obdobje
 • Zorko Martina: Projekt NETC@RDS – enostaven dostop do zdravstvenih storitev v tujini
 • Katić Uroš: Celovit pristop k prenovi nepremičninskih evidenc
 • Veršič Aleš: Proces kontrole kakovosti na osnovi standardov ISO 19113 in 19114
 • Veršič Aleš: Okoljski metapodatkovni portal

Sestanek slovenske sekcije AIS

Lokacija: VIP Salon

Nazaj na urnik
Pokrovitelji
TERA
GIGA
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2007