Uvodna stran>Posnetki predavanj  
Nagovor
Novice
Program posvetovanja
Posnetki predavanj
Galerija
Nagrajeni avtorji
Teme posvetovanja
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Obveščajte me
Kontakti
Pogled nazaj:
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

Video posnetki predavanj


1. dan

Otvoritev posvetovanja
Niko Schlamberger, predsednik društva SDI

Strateški vidiki informatike


Zamujeno desetletje: Zakaj v Sloveniji ni mednarodno močne softverske industrije?
Mertelj Andrej

Okrogla miza: Nove poslovne priložnosti slovenskih podjetij IT?
Vodi: prof. dr. Andrej Kovačič, ULJ, EF


2. dan

Zlivanje informatike in medijev – pot v poenostavitev ali v nepredvidljivost?
Dr. József Györkös, UMB, FERI

Uporabniki internetnih storitev kot avtorji in potrošniki
Bojan Amon, SIOL d.o.o.

Nacionalni interoperabilnostni okvir kot osnova za uspešno izvedbo povezovanja uradnih evidenc
Dr. Davorka Šel, Tadej Gabrijel, MJU

Sodobna inženirska orodja v proizvodnem okolju
Smrkolj Andrej, Lukančič Boštjan

Ali je upravljanje varovanja informacij izključna domena IT?
mag. Novak Miran, mag. Dular Tomaž

Standard CobiT 4.0 in EUC
mag. Podlesnik Bojan, mag. Tomšič Andrej

Razmere na področju uporabe in razvoja odprte kode v EU ter njen vpliv na sektor IKT in gospodarstvo
Andrej Kositer

Procesi za informatike
Mesarič Kunst Uroš

Uporaba odprte kode v podjetju
Ževart Aleš

Upravljanje s poslovnimi pravili pri razvoju velikih podatkovnih zbirk
Šturm Mitja

Upravljanje identitet v okolju Univerze v Ljubljani
Ladava Matjaž, Zdovc Peter, Jagodic Anton

E-Arhivar - Sodobni elektronski arhivski sistem
Dušan Rot

Kako narediti svoj GIS
Majcen Samuel

Zdravstveni statistični portal Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije
Morovič Barbara, Zupanc Irena, Karadža Zenit

Okrogla miza: Znanja informatike in računalništva v naših šolah
Vodi: Prof. dr. Vladislav Rajkovič, UMB, FOV, IJŠ


3. dan

Informatics - science, education, and practice
Dr. Branislav Rovan, Comenius University in Bratislava Slovakia

ECDL in Italian universities
Dr. Nello Scarabottolo, Univerza v Milanu, The CampusOne project

Upravljanje matičnih podatkov v podjetju (MDM - master data management) - skupaj s primerom iz prakse
Legan Lucija

Pomen storitvenega vodila v storitveno orientirani arhitekturi
Tekavc Marko, Jurič B. Matjaž

SOA v sistemu elektronskega arhiviranja dokumentarnega gradiva
Štefančič Stane, dr. Vavpotič Simon

Projekt E-NVISION - Nova vizija sodelovanja majhnih in srednjih podjetij v bodočem e-poslovanju
Mihelič Matej, Matzele Boštjan

Nadzorni sistem kot temelj obvladovanja IT na primeru Poštne banke Slovenije
Treven Roman, Ciringer Janez

Mobilizacija informacijskih sistemov in RFID tehnolgija
Planina Andrej

Usklajevanje IT storitev s poslovnimi strategijami preko integriranih inovacij v programski opremi in procesih
Čebul Tomaž

Nova orodja za višjo produktivnost uslužbencev
Zajc Marko

Register biometričnih potnih listin – Republika Slovenija članica mednarodne elite
Jensterle Rado

Varnostni problemi pri uporabi kopice v Oknih
Verdonik Ivan

Koncept namenskih naprav za podatkovna skladišča (DW Appliance)
mag. Šerbec Iztok:

ZaključekPokrovitelji
TERA
GIGA
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2007