Uvodna stran>Nagovor  
Nagovor
Novice
Program posvetovanja
Posnetki predavanj
Galerija
Nagrajeni avtorji
Teme posvetovanja
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Obveščajte me
Kontakti
Pogled nazaj:
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

Nagovor


Ni več treba dokazovati, da so Dnevi slovenske informatike najpomembnejši dogodek s področja informatike v naši državi. To potrjuje iz leta v leto številčnejša udeležba avtorjev in udeležencev, vse več pa je tudi vodilnih in vodstvenih oseb v podjetjih in javni upravi. Prihajajo iz vseh sektorjev in dejavnosti in so, če se jih pogleda površno, res pisana družba informatikov in uporabnikov - strokovnjakov, predavateljev in ponudnikov računalniških naprav in storitev. Seveda pa nujno obstaja tudi skupni imenovalec, kajti sicer se ta družba ne bi zbrala na tem posvetovanju. Tisto, kar jim je skupno, je motivacija – enih, da bi posredovali svoje znanje in spoznanja, in drugih, da bi se seznanili z dogajanjem, novostmi, dosežki in trendi v Sloveniji in v tujini. Informatika je priznano en od najpomembnejših vzvodov za razvoj in napredek vseh vidikov poslovanja in tudi pomembno področje raziskav. Rdeča nit letošnjih Dnevov je Z informatiko do novih poslovnih priložnosti. Z njo želimo opozoriti na potenciale, ki jih informatika omogoča razvitim družbam, kakršna je naša.

Če se ozremo v čas pred tridesetimi leti, ko je bilo Slovensko društvo INFORMATIKA ustanovljeno, in primerjamo tedanjo konferenco Informatika, ki jo je organiziralo društvo deloma kot vidni znak svojega obstoja in delovanja, predvsem pa kot forum, kjer so se srečali strokovnjaki informatiki, z Dnevi slovenske informatike, lahko razumemo razloge za uspešnost posvetovanja. Udeleženci tedanje konference so bili izključno strokovnjaki in znanstveniki, ki so se udejstvovali na tedaj skorajda hermetičnem področju. Uporabniki so ga doživljali le preko računalniških rešitev, o katerih nastanku in delovanju so imeli razmeroma skromno znanje in zgolj površno predstavo. Do danes so postali računalniki zmogljive, vseprisotne naprave, ki so odprle vrata v informacijsko družbo in ki so se tako ali drugače vsaj dotaknile vseh strani našega življenja in dela, če ga niso celo radikalno spremenile. Ena od posledic te vseprisotnosti je, da znanje o računalnikih in informatiki ni več monopol informatikov. Vse več je uporabnikov, ki se vsaj na nekaterih področjih informatike lahko kosajo s strokovnjaki. Razen tega je postala dejavnost zanimiva tudi poslovno, kajti miniaturizacijo naprav je spremljala tudi, lahko bi dejali, miniaturizacija cen. Zmogljivost današnjega notesnika dramatično presega zmogljivost računalniškega sistema izpred desetletij, pri čemer je njegova uporaba prijazna in enostavna, uporabnost je presegla meje poslovne informatike, cena te naprave pa je dostopna velikemu delu prebivalstva, o čemer priča število osebnih računalnikov v gospodinjstvih.

Prav poslovna informatika, to je uporaba spoznanj, tehnike in sredstev informatike na vseh področjih poslovanja, pa je tista, ki združuje na prvi pogled tako različne interese udeležencev Dnevov slovenske informatike. Vse več je direktorjev, vodij služb, visokih državnih uradnikov in drugih oseb na odgovornih delovnih mestih, ki se pri svojih odločitvah, te pa so vse bolj povezane z informatiko in informacijsko tehnologijo in od nje tudi odvisne, nočejo več zanašati zgolj na nasvete in mnenje informatikov. Če naj bodo odločitve kompetentne, je treba poznati in razumeti možnosti, o katerih se odločajo in praktično ni več odločitve, ki ne bi bila tako ali drugače odvisna od rešitev in pristopov informacijske tehnologije.

Evolucija nekdanje konference v Dnevi slovenske informatike je prinesla mnogo novosti in aktualnosti in s tem tudi razlik in sprememb, eno od njenih poslanstev pa se je ohranilo in razširilo. Ostala je forum, vendar ne več forum specialistov, temveč forum vseh, ki se želijo odločati odgovorno in kompetentno. Najmanjši potrebni pogoj pri izmenjavi informacij je, da se informatiki in uporabniki razumejo. Ta pogoj je bil v prvih časih razvijanja računalniški rešitev izpolnjen pretežno enostransko. Informatik je uporabniške zahteve prevedel v računalniško rešitev, ki je potem postala eno od delovnih sredstev in orodij uporabnika. Današnji uporabnik naj bi bil razsvetljen in zahteven informatikov sogovornik, ki razen tega, da pozna problematiko svojega delovnega področja, govori in razume tudi njegov jezik. Upoštevaje razvoj informatike, ki še kar nič ne kaže znakov upočasnjevanja, je za vzajemno razumevanje nujno spremljati razvoj informatike. To poslanstvo posvetovanja, namreč prispevek k razumevanju skupnega jezika, je bistvena dodana vrednost in kvaliteta, ki jo lahko ponudimo vsem udeležencem. Kot nosilcu posvetovanja bo društvu v zadovoljstvo, da lahko prispeva k razvoju in uspešnosti poslovanja slovenskega gospodarstva in javne uprave tudi na ta način.

Niko Schlamberger
Predsednik
Slovensko društvo INFORMATIKA


Pokrovitelji
TERA
GIGA
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2007