Uvodna stran>Urnik posvetovanja  
Nagovor
Novice
Program posvetovanja
Posnetki predavanj
Galerija
Nagrajeni avtorji
Teme posvetovanja
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Obveščajte me
Kontakti
Pogled nazaj:
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

VZPOREDNA PREDAVANJA – BLOK 3


Četrtek, 12.4.2007 12:00 – 13:00

Metodologije in pristopi k razvoju in obvladovanju informatike

Lokacija: Evropa D
Vodi: dr. Marko Bajec

 • dr. Lozej Miro: Pasti življenjskega cikla namenske programske opreme
 • Štebe Rok, Mahnič Viljan: Modelno usmerjen razvoj – obetaven pristop k razvoju programske opreme
 • Selčan Livija: Od reagiranja na spremembe do vladanja spremembam
 • Lazarević Aleksandar: Uporaba WBS predlog za izboljšavo procesa ocenjevanja napora programskih projektov

Informacijska družba

Sklop IKT v šoli - 1. del

Lokacija: Evropa C
Vodi: dr. Matjaž Gams

 • Gerlič Ivan: Informacijsko komunikacijska tehnologija in konceptualni pristop – uspešnejše poučevanje in učenje naravoslovja in tehnike
 • Zaletel Mihael: Uporaba računalnika pri fiziki - nova kvaliteta pouka
 • Horvat Boris, Lokar Matija, Lukšič Primož: Uporaba spletnih učilnic in Wikijev pri poučevanju
 • Janežič Gregor: Računalniški didaktični programi kot pripomoček za uspešno premagovanje težav pri matematiki

Informacijske rešitve

Lokacija: Evropa A
Vodi: Katjuša Skukan

 • Mesarič Kunst Uroš: Procesi za informatike
 • Ževart Aleš: Uporaba odprte kode v podjetju
 • Šturm Mitja: Upravljanje s poslovnimi pravili pri razvoju velikih podatkovnih zbirk
 • Ladava Matjaž, Zdovc Peter, Jagodic Anton: Upravljanje identitet v okolju Univerze v Ljubljani

Informatika v javni upravi

Sklop 1: e-Uprava in rešitve e-uprave

Lokacija: Evropa B
Vodi: Dušan Kričej

 • Kunstelj Mateja, Jukić Tina, Vintar Mirko: Zadovoljstvo podjetij z e-upravo
 • Batagelj Teja: Z e-upravo do boljše uprave?
 • dr. Vavpotič Simon: Elektronsko arhiviranje javnih registrov
 • mag. Hajtnik Tatjana: Izvajanje določil po ZVDAGA s strani Arhiva RS in prve izkušnje
 • Komšo Andja: Koncept enotnega sistema registracije ter obračunavanja in plačevanja javnih dajatev
Nazaj na urnik
Pokrovitelji
TERA
GIGA
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2007